ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: ΣΑΦΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Αναδημοσίευση από την ΑΥΓΗ άρθρου του Θόδωρου Γκοτσόπουλου*

Α. Στον κεντρικό πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στην Ευρώπη βρίσκεται η κατεδάφιση του δημόσιου τομέα, η δραστική απομείωση του δημόσιου χώρου, η απομάκρυνση των πολιτών, του λαού, από τη λήψη των αποφάσεων. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια δεξιόστροφη μεταρρυθμιστική πολιτική, αλλά με μια ιστορικής σημασίας αλλαγή στα υπάρχοντα πολιτικά δεδομένα και στα ισχύοντα πολιτικά συστήματα.

Αν συμφωνήσουμε στην παραπάνω διαπίστωση, είναι εύκολο να ερμηνεύσουμε τον «Καλλικράτη», να καταλάβουμε την καταστρεπτική μανία των Μνημονίων και την ανατροπή της «καχεκτικής αυτοδιοίκησης» του 2010.

Σήμερα απλά δεν έχουμε αυτοδιοίκηση!

Επομένως οι εκλογές του Μαΐου 2014 δεν θα έχουν τον χαρακτήρα επιλογής των «αξιότερων» δημάρχων και περιφερειαρχών, δεν θα αποβλέπουν σε μια καλύτερη διαχείριση, αλλά στην αντίσταση στην κοινωνική και πολιτική καταστροφή, στην ανατροπή του υπάρχοντος αντιδημοκρατικού – γραφειοκρατικού – αναποτελεσματικού συστήματος («Καλλικράτης») και στην εγκαθίδρυση ενός ριζικά διαφορετικού πλαισίου συγκρότησης και λειτουργίας των τοπικών και περιφερειακών θεσμών.

Στην προσεχή αναμέτρηση για τους Δήμους και τις Περιφέρειες τα πολιτικά διλήμματα θα πρέπει να τεθούν με σαφήνεια και καθαρότητα:

* Συνέχιση της σημερινής κατάστασης οικονομικής αναπηρίας, θεσμικής καχεξίας, αδιαφάνειας της Τ.Α. ή δημιουργίας ενός νέου Δήμου που θα υπερασπίζεται τις κοινωνικές ανάγκες των δημοτών του, θα αγωνίζεται για περιβαλλοντικά βιώσιμες πόλεις, θα καλυτερεύει διαρκώς την καθημερινότητα των κατοίκων του, θα διεκδικεί την οικονομική αυτοτέλειά του χωρίς περαιτέρω χαράτσωμα των πολιτών.

* Συντήρηση ενός πολιτικού συστήματος τοπικής εξουσίας απόμακρου, ξένου προς τις καθημερινές φροντίδες των ανθρώπων και διαπλεκόμενου πολιτικά και οικονομικά με ιδιωτικά συμφέροντα και ιδιοτελείς επιδιώξεις ή εγκαθίδρυση ριζικά καινούργιων αυτοδιοικητικών θεσμών, κυττάρων λαϊκής εξουσίας και συμμετοχής, οργάνων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η Αυτοδιοίκηση είναι στο κέντρο της πολιτικής μας πρότασης. Υπάρχουν επεξεργασμένες προτάσεις, το πλαίσιο των οποίων με σαφήνεια εκφωνήθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος στο Ναύπλιο στις 10.6.2013.

Έχουμε λοιπόν καθαρή προγραμματική υπεροχή, πρέπει να αποκτήσουμε και πολιτική ηγεμονία.

Β. Η πολιτική ηγεμονία στην αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητη όχι μόνο γιατί βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματός μας αλλά γιατί είναι πιθανό οι εκλογές του Μαΐου 2014 να γίνουν πριν από τις βουλευτικές, οπότε εκ των πραγμάτων αποκτούν χαρακτήρα γενικής πολιτικής αναμέτρησης.

Αφού τονίσουμε ότι στους 325 καλλικρατικούς δήμους με το συγκεκριμένο πληθυσμιακό μέγεθος οι εκλογές, όποτε και να γίνουν, δεν μπορούν να έχουν «καθαρό αυτοδιοικητικό χαρακτήρα», άλλωστε πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον σε περίοδο οξύτατης οικονομικής – κοινωνικής κρίσης, να αποδεχτούμε τη μεγάλη δυσκολία του εγχειρήματος για τις δυνάμεις μας.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των ΟΤΑ (270 – 280 περίπου) οι παραδοσιακοί τοπικοί μηχανισμοί κομμάτων, παραγόντων, εξακολουθούν να έχουν ισχύ και επιρροή, παραμένουν δηλαδή εξαιρετικά υπολογίσιμο μέγεθος. Από την άλλη οι δικές μας δυνάμεις, εκτός εξαιρέσεων, παραμένουν αδύναμες τόσο οργανωτικά όσο και από την άποψη της τοπικής πολιτικής παρέμβασης. Αντίθετα κυριαρχεί σε πολλές από αυτές η λανθασμένη εκτίμηση ότι το 27% αυτόματα μπορεί να οδηγήσει σε τοπικές νίκες. Αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους που όλοι καταλαβαίνουμε.

Το διακύβευμα λοιπόν είναι εξαιρετικά κρίσιμο.

Αν δεν καταφέρουμε τώρα να δημιουργήσουμε μαζικές κινήσεις, αυτοδιοικητικές παρατάξεις με σαφή προγραμματικό λόγο, ανοιχτές τις τοπικές κοινωνίες και ικανές αφενός να ανατρέψουν το φθαρμένο – κατεστημένο σύστημα, αφετέρου να αποτελέσουν τη σταθερή βάση αναφοράς για την κεντρική πολιτική μας προσπάθεια, τότε και αυτή θα αποτύχει. Θα πάρει τον χαρακτήρα ανάθεσης της πολιτικής διαχείρισης. Και αυτό δεν το θέλουμε. Κατά συνέπεια πρέπει να αποφύγουμε και το «σύνδρομο του σκαντζόχοιρου» αλλά και την παγίδα της «κολυμβήθρας του Σιλωάμ».

Εκ των πραγμάτων οι αυτοδιοικητικές κινήσεις μας δεν μπορεί να απευθύνονται σε κόμματα ούτε σε εκτεθειμένους τοπικούς παράγοντες, αλλά στην κοινωνία, σε πολίτες, σε φορείς και ομάδες που έχουν αποστασιοποιηθεί από τα Μνημόνια και τον «Καλλικράτη» και είναι διατεθειμένες να συζητήσουν μια άλλη πρόταση που βρίσκεται κοντά στις δικές μας θέσεις.

Αν μπορούσαμε επιγραμματικά να το διατυπώσουμε, θα λέγαμε ότι πάμε με προγραμματική αυστηρότητα – τακτική ευελιξία, με στόχο την προώθηση των θέσεών μας και νίκες για ένα διαφορετικό μοντέλο αυτοδιοίκησης. Αυτό βέβαια αναφέρεται κυρίως στην πλειονότητα των Δήμων.

Στις 13 περιφέρειες και σε 50 περίπου ΟΤΑ νομίζω ότι οι κινήσεις μας θα είναι παραταξιακά πιο προσδιορισμένες και άρα περιορισμένης τοπικής δυσκολίας. Σε κάθε περίπτωση ο ενιαίος προγραμματικός μας λόγος θα πρέπει να είναι σαφής προς το εκλογικό σώμα.

Με βάση τα παραπάνω:

Μέχρι το τέλος του χρόνου να προκαλέσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτό διάλογο – διαβούλευση για τις προτάσεις μας με όλους τους πολίτες κατά περιοχή και να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία των θέσεών μας.

Η Κ.Ε. και οι Ν.Ε. να αναλάβουν την ουσιαστική πολιτική ευθύνη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει επιβολή 325 υποψήφιων δημάρχων όσο συστηματική παρακολούθηση των διεργασιών στις τοπικές οργανώσεις και παρέμβαση όπου χρειάζεται. Εδώ το Τμήμα Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να διαδραματίσει εκ των πραγμάτων αποφασιστικό ρόλο.

Να επαναλάβουμε ότι οι 325 ΟΤΑ δεν είναι μικρές τοπικές κοινότητες, αλλά πολυάριθμες κοινωνίες που εκτός των ιδιαίτερων προβλημάτων τους υφίστανται οριζόντια με δραματικό τρόπο τις συνέπειες ενός νεοφιλελεύθερης κοπής συγκεντρωτικού και αντικοινωνικού πολιτικού και διοικητικού συστήματος που πρέπει να ανατραπεί. Η ευρύτερη δυνατή συσπείρωση στον παραπάνω στόχο πρέπει να είναι η πολιτική θέση για τις εκλογές του Μαΐου 2014.

*Ο Θόδωρος Γκοτσόπουλος είναι πρ. δήμαρχος – δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης, μέλος της Επιτροπής Περιφερειών της Ε.Ε. – μέλος της γραμματείας του Τμήματος Τ.Α. του ΣΥΡΙΖΑ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Στέλιος Ελληνιάδης

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο

του Βένιου τα καμώματα

Καιρός ήταν να μπούμε στην ψηφιακή εποχή. Μιας που έτσι κι αλλιώς γράφω, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να διαβάσουν εδώ είτε δικά μου κείμενα είτε κείμενα που τράβηξαν την προσοχή μου. Καλως ήρθατε!

ΣΥΡΙΖΑ/EKM Χολαργού - Παπάγου

Μονόδρομοι υπάρχουν μόνο όταν ο καθένας πορεύεται μόνος του

AΡΧΕΙΟ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ 2010- 8.5.2016

Επιμέλεια: Στρατής Μπουρνάζος - Συντακτική ομάδα: Μάνος Αυγερίδης, Μαρία Καλαντζοπούλου, Ιωάννα Μεϊτάνη, Στρατής Μπουρνάζος

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Αρέσει σε %d bloggers: